Soroptimists Go For Water And Food

Sigdal Soroptimistklubb støtter hvert år Europaføderasjonens prosjekt Go For Water And Food. Dette prosjektet går i perioden 2005 til 2015 og hører inn under FNs vann tiår.