Om klubben

SI Sigdal ble chartred 17. september 1988 Initiativtager og charterpresident, freelansjournalist Annelise Nordli, syntes det manglet en soroptimistklubb i bygda vår. Hun satte seg grundig inn i hva som var SIs ide og mål. Hun kalte sammen interesserte sigdalsdamer, og spurte Drammen soroptimistklubb om de ville være fadder for oss. Gudmor var Borghild Kristoffersen fra drammensklubben. En ganske uvanlig måte å bli unnfanget på.

SI Sigdal er en i distrikt Øst 3. Klubben teller 24 medlemmer pr. i dag, hvorav 8 chartermedlemmer. Vi prioriterer å støtte organisasjonens prosjekter. Utdanningsfondet står vårt hjerte nærmest, da klubben vår hadde styret fra 1995-1999. På lokalt plan har vi støttet Lindrende Enhet som stod ferdig på Sigdalsheimen i 2015. Vi har månedlige møter med flyktningedamer, møtene har forskjellige temaer. Vi støtter også vanskeligstilte i kommunen. Inntektene til dette får vi fra loppemarkedet som vi har 2. helga i august.


Møtedag er 1. mandag i måneden. Møtene holdes i Prestfoss eller Eggedal.


Vi har også et årlig felles møte med Kongsberg, annet hvert år på Kongsberg og i Sigdal .