Hva betyr lilla sløyfer?

Norgesunionens salg av Lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel

Menneskehandel er vårt tids slaveri som hovedsakelig rammer kvinner og barn, og som omfatter utnyttelse av andre i prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting; i tvangsarbeid eller tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer.

Utnyttelse og kontroll over ofre oppnås ved bruk av vold, tvang, trusler, misbruk av en persons sårbare situasjon eller annen lignende atferd. Formålet med trafficking er å tjene penger på utnyttelsen av offerets tjenester, og ifølge FN er menneskehandel etter våpenhandel den største illegale økonomien i verden.
Menneskehandel er en menneskerettighetssak som må bekjempes på flere plan.

Både myndighetene og frivillige organisasjoner, har en viktig rolle i bekjempelsen.

Inntektene fra salget av lilla sløyfer går til forebyggende arbeid i Moldova - se Moldovaprosjektet

Les mer om prosjektet "Lilla sløyfer" på denne siden