Velkommen til Sigdal Soroptimistklubb

Sigdal Soroptimistklubb er gjennom Norgesunionen knyttet til Soroptimist International, SI.  Soroptimist international er en verdensomspennende upolitisk og religiøs nøytral organisasjon for kvinner der vennskap på tvers av landegrensene er en grunnleggende verdi : A Global Voice for Women 

Soroptimist international har rådgivende status i FN, og Sigdal soroptimistklubb er en del av deres globale nettverk for kvinner med ca. 75 000 medlemmer i 122 land. I Norge jobber vi for utdanning, bekjempelse av vold mot kvinner og menneskehandel.

Du finner mer informasjon om vår organisasjon på følgende linker: 

Norgesunionen

Europaføderasjonen

Soroptimistinternational

 

Følg oss på Facebook

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima