Tidligere prosjekter

Sigdal SI har prosjekter hvert år. Noen er lokale prosjekter og andre er bidrag til internasjonale prosjekter.

2021:

  • Høner på Sigdalsheimen, et trivselsprosjekt for beboerne og brukere av Sansehagen.
  • Bidrag til Utdanningsfondet.
  • Flagg på brua i Prestfoss for å markere 100 års jubileum og 10. desember apellen.

 

2020:

 

2019:

  • Økonomiske bidrag til elev ved videregående skole ble avsluttet etter tre år.