Våre vennskapsklubber

Vennskapsklubbene gir oss mulighet til kontakt over landegrenser og er en kilde til utveksling av erfaring og informasjon. Sigdal SI har tre vennskapsklubber: Kalundborg (DK) Falkenberg (S) Crosby (GB)

Vi har jevnlig kontakt med de tre vennskapsklubbene våre:

I juni 2012 hadde vi i Sigdal for eksempel et vennskapshelg med besøk fra alle tre klubbene.

Høsten 2013 var noen fra vår klubb til 75-års jubileet i Crosby, sammen med vennene våre fra Danmark og Sverige.

I august 2014 hadde medlemmer fra alle fire klubbene en vennskapshelg i Kalundborg.

I april 2016 møttes søstre fra alle fire klubbene møtes for en vennskapshelg i Brügge.

I september 2018 møttes medlemmer fra vennskapsklubbene i Glasgow.

 

Soroptimistklubben i Kalundborg har ingen nettside, men les mer på nettet om Soroptimistklubben i Falkenberg og Crosby

I spetember 2023 vil det igjen være vennskapstreff i Sigdal. Program for treffet utarbeides. Dette er utsatt fra 2020 pga. pamdemi.