Tillitskvinner

Styret fra oktober 2021 til 31.12.2022.
President Toril Marlene Staxrud
Styret

 

 
Nestleder Ragnhild  Aasand
 Sekretær Vigdis Melbye
 Kasserer Kari Prestegaardshus
 Styremedlem Turi Forfang
Suppleant Eva Biringvad
Suppleant Anne Siri Grøterud
Programansvarlig (PA) Tone Staxrud
Ass. Programansvarlig (APA) Svanuag Gulsvik
Ekstensjonsansvarlig Anne  Ørbech
Nettansvarlig Toril Marlene Staxrud
Revisor Sigrid Kvisle
Revisor Ellenore G. Rolland