Prosjekter pågående

Prosjekter 2022:

  • Støtte SI Stefan Voda i Moldova i deres arbeid med flyktninger fra Ukraina, se bilde under. Sigdal SI ga kr. 10 000 til deres arbeid i akuttfasen av krigen.
  • Pakke og fordele kjøkkenutstyr til flyktninger som kommer til Sigdal fra Ukraina.
  • Økonomisk bidrag til mat for de første flyktningene som kom til Sigdal.
  • Økonomise bidrag til ukrainske flyktninger til salg av mat på markedsdagen 11. juni i Prestfoss.
  • To aktivitetsdager for flyktninger gjennom sommeren. 27. juni en dag på Blaafarveverket. 4. juli en ettermiddag/kveld hjemme hos medlem Sigrid Kvisle med rømmegrøt og spekemat.
  • 13. og 14. august loppemarked.
  • Lotteri til Utdanningsfondet.

Bildet er fra hentet fra SI Larvik sin nettside.