Tillitskvinner

Styret fra oktober 2019 til september 2020
President Toril Marlene Staxrud
Styret

 

 
  Vigdis Melbye
  Kari Prestegaardshus
  Turi Forfang
Suppleant Ragnhild Aasand
Suppleant Eva Biringvad
Suppleant Anne Siri Grøterud
Programansvarlig (PA) Tone Staxrud
Ass. Programansvarlig (APA) Eva  Biringvad
Ekstensjonsansvarlig Toril M. Staxrud
Nettansvarlig Toril M. Staxrud
Revisor Sigrid Kvisle
Revisor Ellenore G. Rolland